Kwiek Advokatbyrå

Välkommen!

Advokatbyrån med specialisering inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

Kwiek Advokatbyrå

Välkommen!

Advokatbyrån med specialisering inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt.

Om Kwiek Advokatbyrå

Kwiek Advokatbyrå är en allmänpraktiserande byrå specialiserad inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt. Kwiek advokatbyrå har en lång och gedigen erfarenhet inom de rättsområden som advokatbyrån verkar inom. Målsättningen är att alltid att skapa de bästa förutsättningarna för klienten och se till att klientens rättigheter tillvaratas genom hela rättsprocessen.

Sveriges Rikes lag

Rättsområden

Brott

Kwiek Advokatbyrå åtar uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Kwiek Advokatbyrå har gedigen kunskap inom familjerättsliga ärenden såsom äktenskapsskillnad, underhållsskyldighet, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.

Migrationsrätt

Kwiek Advokatbyrå åtar sig uppdrag i migrationsärenden och erbjuder rådgivning rörande asylansökan, förvarsärenden, ärenden om överföring enligt Dublinförordningen samt ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning.

Socialrätt

Kwiek Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde inom socialrättsliga områden.

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för advokat eller annan sakkunnig person.