Socialrätt

Kwiek advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde inom följande socialrättsliga områden.

  • Lagen om vård av unga (LVU)
  • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Vid mål gällande tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde som bekostas av staten.