Familjerätt

Kwiek advokatbyrå har gedigen kunskap inom familjerättsliga ärenden såsom äktenskapsskillnad, underhållsskyldighet, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som juridiskt ombud i barntvister rörande vårdnad, boende och umgänge, underhåll.  I familjerättsliga tvister avseende vårdnad, boende och umgänge har du ofta rätt till rättshjälp eller rättsskydd, vilket innebär att staten eller ett försäkringsbolag betalar del av dina kostnader för tvisten.