Migrationsrätt

Kwiek advokatbyrå åtar sig uppdrag i migrationsärenden och erbjuder rådgivning rörande asylansökan, förvarsärenden, ärenden om överföring enligt Dublinförordningen samt ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning.

Om Du som har sökt asyl riskerar att bli utvisad, kan Du ha rätt till juridiskt biträde kostnadsfritt. Detta gäller även personer som tagits i förvar med stöd av utlänningslagens bestämmelser.