Rättsskydd

Rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist eller advokat) i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel, att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du kontrollerar villkoren för din försäkring. Du hittar information om ditt rättsskydd i försäkringsvillkoren i ditt försäkringsbrev eller på ditt försäkringsbolags hemsida.