Notarius Publicus

En Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen och har till uppgift att hjälpa och bistå allmänheten att bestyrka, bevittna och legalisera handlingar samt utfärda apostille. Apostille är ett intyg som utfärdas på handlingar som ska visas upp i annat land. Stämpeln visar att handlingen är undantagen från kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Kwiek advokatbyrå tar emot handlingar och hanterar ärendet medan du väntar.
Om det är ett ärende som har längre handläggningstid informerar vi om detta.

Det går även bra att lämna handlingar och hämta upp senare under dagen eller dagen efter. Giltig legitimation krävs vid legalisering av dokument.

Vi kan hjälpa dig med följande

  • Legaliseringar
  • Bestyrka namnunderskrifter
  • Apostille
  • Bekräfta att någon är behörig att utföra vissa åtgärder (t ex firmatecknare eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon)
  • Fullmakter
  • Personbevis
  • Vigselbevis
  • Betyg och examensbevis inför studier eller arbete i utlandet
  • Registreringsbevis och bolagsordningar
  • Levnadsintyg, affidavit (se blankett på Migrationsverkets hemsida)

Vi tar emot betalning via swish eller kontant.

Kontoret i Sollentuna har mottagning efter tidsbokning.
Kontoret i Vänersborg har drop-in fredagar kl.10.00-12.00