Brott

Kwiek Advokatbyrå åtar uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. 

 

Misstänkt för brott?

Som misstänkt för ett brott är det domstolen som utser en offentlig försvarare för dig. Staten står för kostnaden för den offentliga försvararen. Om Du döms betalar Du beroende på din inkomst, en del av statens kostnader för den offentliga försvararen. Advokatens roll är att på bästa sätt tillvarata den misstänktes rättigheter, såväl under polisutredningen, när åklagare utreder brottet, och vid en rättegång. Om Du inte väljer en offentlig försvarare har Du som misstänkt alltid rätt att företrädas av en advokat som Du själv väljer, i sådana fall står Du själv för kostnaden.

Utsatt för brott?

Den som har utsatts för ett brott, en målsägande, har rätt till ett målsägandebiträde som utses för att på bästa sätt tillvarata den utsattes rättigheter. Du har rätt att själv välja vem Du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Önskas ingen särskild person utser domstolen det målsägandebiträde som kan åta sig uppdraget. Som brottsoffer kan man ha rätt till skadestånd, i form av ekonomisk ersättning för det brott man har utsatts för. Skadeståndet omfattar ersättning för kränkning, sveda och värk, sakskada och ersättning för vård.